SeConsult SeConsult SeConsult
VISIE
__________________________________________________
Voor SeConsult staat de mens in de organisatie centraal.
Aangezien elk mens uniek is, bestaat er geen standaardadvies of standaardtraining.

Geen enkel bedrijf of organisatie is hetzelfde, dus bestaat er geen standaardadvies of standaardtraining.

Ieder zijn vakgebied. Daarin is SeConsult helder en duidelijk.
Die helderheid en duidelijkheid vindt u terug in de manier van werken van SeConsult.

Een advies of training moet begrijpbaar zijn. Voor iedereen.

Advies is teamwerk: Slechts met de juiste informatie en kennis van het bedrijf kan een gedegen advies tot stand komen. Een advies waarover gediscussieerd kan worden, het is immers uw organisatie.

Advies is samenwerking. Meedenken zonder het doel uit ogen te verliezen. Partners die samen een vraagstuk oplossen.

Trainen is teamwerk. Elke cursist heeft immers zijn/haar eigen kennis en vaardigheden. Alleen door die aan elkaar te koppelen en de toevoeging van de kennis en vaardigheden van SeConsult ontstaat een symbiose.
(c)2010 SeConsult
Alle rechten voorbehouden aan 'SeConsult' © 2000-2010
Design by: Looy Productions